Wijziging loonheffingskorting per 2019

Vanaf 2019 bepaalt de woonplaats van uw werknemer de in te houden loonheffing

Op dit moment heeft iedereen die onder de loonbelasting valt recht op het belastingdeel van de loonheffingskorting. Vanaf 1 januari 2019 verandert dit. Niet-inwoners van Nederland hebben hier vanaf 1 januari 2019 geen recht meer op.

Een uitzondering geldt voor inwoner s van een lidstaat van de EU, een lidstaat van de EER, Zwitserland en de BES-eilanden. Zij houden namelijk wél recht op het belastingdeel van de arbeidskorting.

Heffingskortingen bestaan uit een belastingdeel en een premiedeel. Iedereen die onder het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel verzekerd is, heeft recht op het premiedeel van de heffingskortingen. Dat is nu zo en blijft ook na 1 januari 2019 zo geregeld. De wijzigingen die hier worden beschreven gelden alleen voor het belastingdeel van de heffingskortingen.

Vanaf 1 januari 2019: drie smaken
Door de wijzigingen per 1 januari 2019 zijn er vanaf dat moment drie categorieën werknemers:

Inwoner van Nederland

Recht op belastingdeel van de heffingskortingen

Inwoner van EU/EER/Zwitserland/BES-eilanden

Recht op belastingdeel arbeidskorting

Inwoner van ander land

Geen recht op belastingdeel heffingskortingen


Elke categorie kent volgend jaar eigen loonbelastingtabellen.

Wat betekent dit voor u als werkgever? 

Om het juiste bedrag aan loonheffing in te kunnen houden moet u van elke werknemer bepalen of hij of zij inwoner van Nederland is. Bij veel werknemers is dat niet moeilijk. Maar bij een werknemer die zowel in Nederland als in het buitenland woont of verblijft, is het niet altijd eenvoudig vast te stellen of hij of zij inwoner van Nederland is. Hierbij is onder andere van belang waar het sociale en economische leven van de werknemer zich afspeelt en of de werknemer zich heeft ingeschreven bij een gemeente in Nederland. Ook kunt u kijken naar de sociale verzekeringspositie van de werknemer. Bij het beoordelen daarvan is waarschijnlijk ook bepaald waar de werknemer woont. Bij twijfel over de woonplaats van de werknemer kunt u de werknemer vragen om een woonplaatsverklaring in te leveren. De werknemer kan zo’n verklaring aanvragen bij de belastingdienst waar hij onder valt (in Nederland of in het buitenland).

Wat betekent dit voor uw werknemers?
Voor uw werknemers die in Nederland wonen verandert er niets. Maar een werknemer die geen inwoner van Nederland is, kan er per maand enkele tientallen tot zelfs honderd euro op achteruit gaan. De exacte gevolgen verschillen per werknemer en zijn afhankelijk van de hoogte van het loon en het woonland van de werknemer.

Nu al aktie ondernemen

Wij adviseren werkgevers om nu al in kaart te brengen voor welke werknemers deze wijziging per 1 januari 2019 gevolgen zal hebben door van alle werknemer de woonplaats te bepalen. Ook kan dan bekeken worden wat de netto impact zal zijn, zodat deze werknemers tijdig geïnformeerd kunnen worden.

 

Meer weten of assistentie nodig?

Wilt u meer weten over de loonheffingskortingen voor niet-inwoners van Nederland of heeft u assistentie nodig bij het bepalen van de woonplaats van uw werknemers? Neem dan contact op met Remko Jellema (remko.jellema@andersentaxlegal.nl) of Hans de Vries (hans.devries@andersentaxlegal.nl).